Flow door samenwerking: TenderNed en DICTU

In opdracht van PIANOo zorgt DICTU voor de ontwikkeling en het beheer van TenderNed. Aanbesteden is een domein dat zeer specifieke eisen stelt aan de ICT-voorzieningen. Als TenderNed niet beschikbaar is lopen deadlines van allerlei aanbestedingen direct gevaar, wat juridische en financiële gevolgen kan hebben. Daarom is het van cruciaal belang om de beschikbaarheid van de systemen nauwkeurig te kunnen monitoren. Met andere woorden: applicatie-kritische componenten moeten ‘real time’ inzichtelijk en helder zijn. Dat geldt ook voor het gebruikersgedrag binnen en buiten de applicatie. Alle data worden via diverse tools omgezet naar informatie en vervolgens geanalyseerd. Hierdoor is TenderNed steeds beter in staat vroeg mogelijkheden voor verbetering en eventuele issues te signaleren.

Agile past bij TenderNed

Een Agile werkwijze past goed bij het ontwikkelen en beheren van TenderNed. Het maakt snelle levering van functionaliteiten en direct acteren bij incidenten mogelijk en stelt PIANOo/TenderNed in staat om zelf een aantal handelingen te verrichten dat voorheen door DICTU werd uitgevoerd. Als een van de eerste projecten binnen DICTU werken we hier dan ook Agile, met intussen drie volledige DevOps-teams. Waar voorheen ontwikkelaars, beheerders en testers vanuit verschillende teams aan TenderNed werkten zitten ze nu bij elkaar in één team. Ze zijn als team verantwoordelijk voor de hele dienst, met de opdrachtgever aan het stuur. Zo kunnen we PIANOo en uiteindelijk de 120.0000 eindgebruikers van TenderNed sneller en beter van dienst zijn.

Agile-uitbreiding naar infrastructuur

Binnen het project TenderNed is de Agile werkwijze volwassen. De werkwijze is zelfs vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2018 heeft een uitbreiding van Agile werken plaatsgevonden naar de infrastructuur-onderdelen van DICTU. Hierdoor zijn we steeds beter in staat effectief en efficiënt te handelen, soms zelf proactief. In 2019 zetten we deze ketenintegratie voort.

TenderNed

Elk jaar koopt de Nederlandse overheid voor ruim 73 miljard euro in bij meer dan 70 duizend leveranciers. Jaarlijks worden meer dan 10 duizend aankondigingen uitgeschreven. Om het hele aanbestedingsproces te vereenvoudigen en te optimaliseren, heeft het ministerie van EZK TenderNed ontwikkeld: een volledig digitaal aanbestedingssysteem dat aanbestedende diensten en ondernemingen stap voor stap door het aanbestedingsproces leidt. PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van EZK, is de organisatie achter TenderNed.

Groepsfoto TenderNed team