Oplossingen voor inspectiediensten

DICTU ondersteunt de processen van de rijksinspecties. We verzorgen de bouw en het beheer van de ICT-systemen voor handhaving en opsporing. Daarmee helpt DICTU mee aan een (voedsel)veilig Nederland.

Samen met opdrachtgevende inspectiediensten zetten we in op het ontwikkelen van generieke ICT-oplossingen. Het Rijk wil ook besparingen realiseren door de ondersteuning van het inspectieproces anders in te richten. Door een eenduidige benadering van ‘inspectieobjecten’, het uitwisselen van gegevens en ‘risicogericht’ toezicht daalt de inspectielast voor bedrijven. Inspectiediensten zullen zodoende steeds vaker samen investeren in de aankoop en exploitatie van ICT.

Opdrachtgevers

Wij werken voor:

  • Agentschap Telecom
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Inspectieraad (samenwerkende rijksinspectiediensten)
  • Staatstoezicht op de Mijnen

Innovatieve oplossingen

We nemen het voortouw als het gaat om innovatieve oplossingen voor  inspectiediensten. We gaan naar meer generieke ICT-services die deeloplossingen bieden voor meerdere inspectiediensten. Deze deeloplossingen kunnen worden aan- en afgekoppeld en gemakkelijk vervangen door andere deeloplossingen. Voor specifieke bedrijfsonderdelen kunnen we specifieke toepassingen toevoegen. Dit model is overgenomen door de inspectiediensten in hun vernieuwingsplannen. We hebben het model doorontwikkeld naar een toekomstbestendig en flexibel zaaksysteem voor de inspectiediensten.

Praktijkvoorbeelden

Aansluiting NVWA op Inspectieview

Bedrijven hebben te maken met enorm veel inspecties. Denk aan inspecties op arbeidsomstandigheden of controles op gevaarlijke stoffen en hygiëne. Inspectieview is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over alle inspectieobjecten voor een bepaald bedrijf kunnen raadplegen. Hier speelt de gedachte dat toezicht en handhaving plaatsvinden vanuit de overheid als geheel en niet vanuit verschillende inspecties afzonderlijk. Door het uitwisselen van gegevens onderling tussen organisaties en ‘risicogericht’ toezicht, daalt de inspectielast voor bedrijven.

Antenneregister

De groei van het aantal antennes in Nederland roept bij burgers en instanties vragen op omtrent mogelijke effecten op de gezondheid. Het bieden van feitelijke informatie over antennes, hun zendkarakteristieken en de locatie geeft transparantie. Het is een eerste vereiste om vragen van het publiek te kunnen beantwoorden. Hiervoor dient het Antenneregister. Het geeft iedereen vrij toegang tot informatie over vast opgestelde antenne-installaties. Eigenaren van zendantennes zoals operators, maar ook radiozendamateurs leveren gegevens aan. Zo zie je op de kaart van iedere antenne-installatie de geografische positie en is het mogelijk met een muisklik de aanwezige informatie van de antenne-installatie te tonen op het scherm.