RijksZaak is een herbruikbaar platform ingericht volgens cloud-principes.

Gestandaardiseerd platform

Het generieke basisplatform van RijksZaak biedt een aantal standaardfunctionaliteiten. Daarop kan voor uw werkproces, zaakafhandeling en gewenste koppelingen ontwikkeld worden. Helemaal afgestemd op uw organisatie en op uw wensen en eisen. Zie ook tabblad Onze aanpak. 

  Basiscomponenten

  RijksZaak bestaat uit vijf ICT-componenten die we slim laten samenwerken:

  1. Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van applicaties voor de afhandeling van zaken
  2. Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer
  3. DocGen voor het genereren van documenten
  4. EnterpriseDB als database
  5. OpenShift: het containerplatform als basis voor onze cloud

  Architectuur

  De architectuur van RijksZaak is als volgt opgebouwd:

  • Generiek waar dat kan, alleen specifiek waar dat echt moet
  • Online en offline beschikbaar op alle devices
  • Documentatie en gegevens worden op een eenduidige manier eenmalig vastgelegd
  • Veilig en betrouwbaar: informatiebeveiliging en privacy kaders en richtlijnen worden toegepast volgens de DICTU, de Rijksoverheid en Europese regelgeving
  • ‘Loosely coupled’ architectuur.
  • De PEGA Guardrails worden gehanteerd
  • Voor iedere klant hetzelfde platform, maar een aparte gescheiden inrichting.

  Life cycle management

  • DICTU voert het beheer en onderhoud uit op het basisplatform
  • DICTU zorgt voor nieuwe versies van het basisplatform, patches en updates
  • U neemt nieuwe releases tijdig in gebruik
  • U bepaalt zelf, onafhankelijk van andere klanten van RijksZaak, wanneer u de releases implementeert binnen een vastgestelde termijn.

  IGJ