Onze aanpak

Bent u een nieuwe klant dan doorlopen we met elkaar vijf fasen tot een succesvolle oplevering. Deze werkwijze is ingericht op basis van opgedane ervaring. Zo profiteert u maximaal van de ervaring die we eerder bij klanten opgedaan hebben en technieken die al ontwikkeld zijn. Deze werkwijze maakt het proces voorspelbaar en gecontroleerd.

De eerste drie fasen doorlopen we samen, maar fasen drie (Realisatie) en vier (Beheer & Onderhoud) voert u samen met uw IT-partner uit. De selectie van deze IT-partner is onderdeel van fase 2 (Voorbereiding). 

De doelstellingen en uitdagingen van uw organisatie bepalen de invulling van ieder nieuw project. Het uitgangspunt is dat RijksZaak zo snel mogelijk toegevoegde waarde biedt en functionaliteit toevoegt. Dus geen 'klassieke' aanpak met een aanbesteding en toetsing van functionaliteit en architectuur. Ieder project bestaat uit de onderstaande vijf fasen. 

0. Kennismaking

 • Kennismaken en bouwen van vertrouwen als start van een succesvolle RijksZaak realisatie.
 • Toelichten van ons plan van aanpak tijdens kennismakingsgesprekken, presentaties en demonstraties.
 • Delen van het dienstverleningsmodel en presenteren van de toegevoegde waarde van RijksZaak 
 • Analyseren van functionele-, contractuele- en organisatorische randvoorwaarden om zo vroeg mogelijk te bepalen of er belemmeringen zijn.

   1. Initiatie

   • Samenwerken en afstemmen met belanghebbenden.
   • Uitwisselen van doelstellingen op organisatieniveau.
   • Inventariseren van de wensen en eisen op de volgende gebieden: functionaliteit, processen, migratie van gegevens, koppelingen, organisatie- en informatiestrategie en beheerafspraken. 
   • De resultaten van de inventarisatie globaal beschrijven. De beschrijving is het eerste ontwerp en is een mogelijke roadmap met verschillende ontwikkelstadia. 
   • Een deel van de gewenste functionaliteit globaal beschrijven in de vorm van epics en stories.
   • Advies opstellen voor het vervolg, waaronder het gezamenlijk vaststellen van een mogelijke 'Proof of Value'-scope voor fase twee.
   • Doornemen van de leverings- en gebruikersvoorwaarden, o.a. die gesteld worden aan de IT-partners die u gaat inzetten voor de realisatie- en beheerfase. 

   2. Voorbereiding

   • Selecteren van IT-partner (door u als klant)
   • Samenwerkingsafspraken maken over het 'ecosysteem RijksZaak' (Klant, IT-Partner, DICTU RijksZaak) 
   • Advies opstellen voor het vervolgtraject c.q. een offerte opstellen voor de DICTU-dienstverlening in fase drie 'Realisatie'. 

   In overleg met Wim

   3. Realisatie 

   Door de klant met IT-Partner

   Dit is sterk afhankelijk van de afspraken die u met uw eigen IT-Partner maakt, waar u aan kunt denken:

   • Inzetten van (scrum)team op uw locatie. Zo is het contact tussen het scrumteam, de product owner en de sleutelspelers in uw organisatie optimaal.  
   • Verdere beschrijving van de gewenste functionaliteit. De product owner geeft de prioriteiten aan en stemt af met de gebruikers.  
   • De product owner in uw organisatie bepaalt: wat moet er worden gebouwd, wat wordt daarvan opgepakt en in welke volgorde.
   • In kleine stapjes, iteratief ontwikkelen, testen en opleveren van de functionaliteit.
   • De overall governance inrichten.

   Door DICTU RijksZaak

   • Platform: gestandaardiseerde omgeving waarop en waarmee applicaties gecreëerd en beheerd kunnen worden die zaakgericht werken ondersteunt.
   • Bibliotheek: verzameling van herbruikbare componenten, koppelingen, instructies en templates.
   • Consultancy en advies
   • Overige, optionele diensten zoals: extra opslag, extra omgevingen.
   • Toezicht op de gebruikers- en leveringsvoorwaarden.

   4. Beheer & onderhoud (door klant en IT-Partner)

   Deze fase voert u zelf uit met uw IT-Partner. 

   • Na afronding van fase drie, de realisatie, maakt u met uw IT-Partner afspraken over het beheer, onderhoud en doorontwikkeling.
   • DICTU RijksZaak zorgt dat het basisplatform beschikbaar blijft (LCM) en doorontwikkelt. 

   Gewoon uitproberen

   Twijfelt u of RijksZaak de juiste oplossing is voor uw organisatie? U kunt het gewoon uitproberen. Door de gefaseerde aanpak krijgt u een steeds beter beeld of RijksZaak bij uw organisatie past. U kiest na iedere fase of u door wilt gaan met een volgende fase. Meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact op met het team RijksZaak