Hoe werkt het

Middels TVS worden burgers en ondernemers in staat gesteld om digitaal zaken te doen met de overheid. TVS is de schakel tussen de aangeboden dienst en de dienst die de controle uitvoert op de identiteit van de gebruiker. TVS handelt het inloggen van de gebruiker op de website af, de gebruiker zelf merkt hier niets van.

TVS beschikt aan de ene kant over koppelvlakken. Dit zijn de mogelijkheden voor de websites om een koppeling tot stand te brengen met TVS. De beschikbare mogelijkheden dienen uiteraard te voldoen aan alle wettelijke beveiligingseisen. Aan de andere kant beschikt TVS over koppelingen met diverse Identity Providers (IDP's). De IDP (o.a. DigiD, eHerkenning en eIDAS) die gebruikt wordt door de website checkt de identiteit van de gebruiker en geeft, als alles in orde is, groen licht aan de website, zodat de bezoeker zijn of haar gegevens kan raadplegen. De bezoeker van een website merkt niets van de toepassing van TVS.

Laptop

Wie doet wat: wij als de aanbieder van TVS

  • Wij verwerken uw aanvraag in de administratie
  • Wij koppelen de unieke dienstnummers (ook wel UUID genoemd) terug
  • Wij verzorgen de aansluiting met DigiD
  • Wij leveren de testaccounts op
  • Wij beoordelen de checklist
  • Wij geven akkoord voor de aansluiting op preproductie

Na afronding van dit proces kan de aanvraag voor aansluiting op productie starten.