Werkplek-ICT

Voor organisaties en hun medewerkers binnen ons ‘verzorgingsgebied’ zijn wij verantwoordelijk voor de generieke, standaard- en specifieke dienstverlening op het vlak van de werkplekomgevingen. Daarbij gaat het om ongeveer 14.000 werkplekken. We staan voor kwaliteitsgerichte en kostenefficiënte levering van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijke werkplekomgevingen.

    Cloud Werkplek

    Alle medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan over naar een nieuwe digitale werkomgeving: de Cloud Werkplek, een toekomstbestendige werkomgeving die flexibel werken mogelijk maakt. De Cloud Werkplek is door DICTU ontwikkeld en draait volledig op DICTU-infrastructuur.

    De overgang naar de Cloud Werkplek is een grote operatie voor EZK en LNV. Om dit te realiseren is geïnvesteerd in vernieuwing van de werkplek, projectmanagement en de capaciteit van het programma. Maar de Cloud Werkplek is méér dan een upgrade van de kantoorautomatisering. Grote verandering is dat DICTU de nieuwe werkplek zelf in beheer heeft, inclusief voorraadbeheer en eerste- en tweedelijns ondersteuning.