Het hart van ICT, de infrastructuur

Het ICT-hart moet altijd kloppen want iedereen wil altijd en overal toegang tot zijn gegevens. DICTU beheert 14.000 werkplekken, 13.000 mobiele apparaten, 4.800 servers en 1.400 applicaties. Om dat mogelijk te maken zijn er twee datacentra, beide in Groningen, met verbindingen naar alle locaties van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV. Onze ICT-Infrastructuur is complex en bestaat uit verschillende onderdelen, zoals servers, databases, firewalls en allerlei componenten die alles met elkaar verbinden.

In 2019 en 2020 werkt DICTU in projecten en activiteiten aan het ICT-hart. Dit doen wij om storingen te voorkomen en capaciteit uit te breiden. Zo zorgen we dat ondernemers, overheid en burgers op eenvoudige wijze, digitaal en veilig zaken met elkaar kunnen doen.

Operatie ICT-Hart

Werken aan een kloppend hart kan niet altijd zonder onderbrekingen. Daarom worden deze werkzaamheden zorgvuldig voorbereid en ingepland op momenten waarop die onderbrekingen  zo min mogelijk gevolgen hebben, zoals in de avonduren, in weekenden en op rustige momenten. Hieronder lichten we een paar van de grootste projecten toe.

Vernieuwing netwerkapparatuur (LAN) van alle locaties

In totaal gaat het om 71 locaties. Alle werkplekken, apparaten zoals printers, paslezers, en telefonie worden bekabeld vanuit deze apparatuur. Een team van steeds acht DICTU’ers vernieuwt de apparatuur door kabels los te maken, onderdelen te vervangen en alles weer aan te sluiten.

Verbeteren van onze voordeur naar buiten, de firewalls

De firewall is de bewaker bij de voordeur die bepaalt welk verkeer er naar binnen of naar buiten mag. DICTU heeft er meerdere. Er gaat echter steeds meer verkeer door deze firewalls en ook informatiebeveiliging vraagt continu om extra maatregelen. We hebben daarom een nieuwe state-of-the-art firewall-omgeving. In 2019 verhuizen we de firewalls naar deze nieuwe omgeving.

Vernieuwen van het (Edge) verkeersplein

Het Edge verkeersplein kun je zien als het centrale plein waar alle data verdeeld worden. Net als op de snelweg en rotondes moet het verkeer logisch geregeld zijn, niet tegen elkaar ingaan en moet er vloeiend ingevoegd worden zodat alles in beweging blijft. In 2019 doorlopend tot mogelijk 2021 wordt het Edge verkeersplein vernieuwd.

Monitoring, problemen herkennen voordat ze problemen zijn

Omdat het ICT-hart complex is kunnen kleine problemen tot aanzienlijke storingen leiden. Daarom willen continu inzicht in mogelijke problemen, zodat we deze kunnen oplossen voordat er storingen optreden. In 2019 komen er extra mogelijkheden om de infrastructuur automatisch te monitoren. Daarmee kunnen we eventuele verstoringen en capaciteitsproblemen vroegtijdig opsporen.

infographic