UX & UI Design

Digitale producten moeten er niet alleen mooi uitzien, maar moeten ook intuïtief aanvoelen en goed werken. Het is belangrijk dat de gebruiker een fijne ervaring heeft met het gebruiken van de applicatie of website. 

Het doel van het UX (User Experience) Design Team is om digitale producten te maken die makkelijk in gebruik zijn en voldoen aan de gebruikerswens. Wij zijn gespecialiseerd in het bedenken van goed werkende oplossingen voor complexe user interface vraagstukken. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

User Centered Design

De aanpak die wij hanteren is gebaseerd op het User Centered Design principe. User Centered Design is een filosofie, die begint met het begrijpen van de behoeftes van de gebruikers.

Over het algemeen kun je deze behoeftes achterhalen uit observaties, omdat mensen vaak niet weten wat ze nodig hebben.

Om dit te achterhalen voeren wij een onderzoek uit waarbij de gebruiker centraal staat. Op deze manier besteden we aandacht aan de gebruiker, die uiteindelijk het succes bepaalt van je product. 

Hoe pakken wij het aan?

Als een project start willen we zo snel mogelijk resultaat hebben. Om gevonden bevindingen niet te vergeten hanteren wij een Design Sprint. Binnen een week doorlopen wij de volgende stappen:

Schetsen van oplossingen

Wanneer de interviews of gebruikerstest voltooid zijn, zetten we de bevindingen om naar user stories.

De user stories werken we uit via een intensieve brainstormsessie. Deze brainstormsessie wordt met de klant, een ontwikkelaar en een ontwerper gedaan. Dit zorgt voor meer betrokkenheid bij het eindproduct. Hier hechten wij veel waarde aan omdat we dan allemaal achter de gekozen oplossing kunnen staan. 

Prototype

Als het helder is wat er gemaakt moet worden kunnen we een klikbaar prototype maken. Hiermee gaan we de gekozen oplossingen toetsen om te zien of er verbeteringen zijn ten opzichte van de oude versie.

Mochten er nog verbeterpunten uit de gebruikerstest komen, dan passen wij het prototype aan. Vervolgens leveren we de verbeterde versie op, in combinatie met een stijlgids. Op basis hiervan kan het product gebouwd worden door het ontwikkelteam.

Waarom?

Ontwikkeltrajecten kunnen vaak van doel of zelfs van visie veranderen wanneer de gebruikers er niet bij betrokken worden. Dit leidt tot onduidelijkheden in wat er uiteindelijk gebouwd moet worden. Dit kost veel tijd en geld verderop in het proces.

Gebruikersonderzoek of een usability test helpt hier zeker bij. De wensen van de gebruiker zijn in kaart gebracht, waardoor de kaders van het project beter bepaald zijn.

Doordat de klant en ontwikkelaar vroeg in het ontwerptraject betrokken zijn, is het voor het hele team duidelijk wat er gebouwd moet worden en waarom. Dit scheelt tijd en leidt tot een beter product.

Portfolio websites

JongLerenEten

In opdracht van 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Opdracht: Redesign
Website: jonglereneten.nl

Logius

In opdracht van 
Logius

Opdracht: Redesign
Website: logius.nl

Portfolio apps

RIVM LCI app

In opdracht van 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Opdracht: Design
RIVM LCI app

Stoffencheck app

In opdracht van 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV

Opdracht: Redesign
Stoffencheck app

Contact opnemen

Het Design Team heeft verschillende disciplines. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande e-mailadres:

uxsolutions@dictu.nl