Inspectieview ziet en mag/moet gezien worden

08 december 2021

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Eén systeem waarbij je als toezichthouder toegang hebt tot 1,8 miljoen inspecties, signalen en eventuele informatie over opgelegde boetes. In een oogopslag weet je wat er speelt als je een casus gaat inspecteren. Desondanks maken er volgens Ger de Boer van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te weinig mensen gebruik van deze informatie. De applicatie Inspectieview moet zichtbaarder zijn.

De Boer is stelselmanager Inspectieview. Hij is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het systeem. ‘Inspectieview is een landelijk digitaal uitwisselingssysteem van toezichtinformatie. Het maakt toezichtinformatie van aangesloten strafrechtelijke en bestuurlijk handhavende organisaties direct beschikbaar via één centraal knooppunt’, legt De Boer uit. 

‘In 2012 zijn we begonnen met het systeem. Inmiddels zijn vele organisaties aangesloten, waaronder de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Rijkswaterstaat, Regionale milieudiensten, Havenbedrijf Rotterdam en de Nationale Politie. Inspectieview heeft daardoor een enorm maatschappelijk belang. Door gegevensdeling kunnen inspectiediensten hun werk gerichter doen en daarmee bijdragen aan een veiliger Nederland. Het is dan ook belangrijk dat nog meer organisaties zich committeren aan Inspectieview. De burger heeft er recht op dat de linkerhand weet wat de rechterhand doet.’

Belang van Inspectieview 

De Boer illustreert zijn uitspraak met een voorbeeld. ‘Vroeger kon een restaurant in 7 dagen twee keer worden gecontroleerd. Dan wist de tweede inspecteur niet dat er kort voor hem al een andere inspecteur was geweest.’

Nu is dat anders volgens De Boer. ‘Wij hadden een nieuwe collega, die weleens zelf een binnenvaartinspectie wilde meemaken. Op een mooie zonnige dag ging zij mee met de politie. Elk schip wat ze die dag tegenkwamen had recentelijk al een inspectie ondergaan en hoefden ze niet te controleren. Voor mijn collega was het misschien jammer, maar de binnenvaartschipper was zonder dat hij het wist door Inspectieview aan een inspectie ontsnapt. Iets wat voor hem veel tijd en daarmee geld bespaart.’

Continuïteit 

Om als toezichthouder op elk moment de juiste data te kunnen raadplegen, is een goed werkende applicatie nodig, met oog voor gegevensbescherming en geldende normen, wetgeving en richtlijnen. Poul de Jong is als deliverymanager namens DICTU verantwoordelijk voor het in de lucht houden van Inspectieview. ‘Iedere nacht wordt er weer nieuwe data aangeleverd. Wij zorgen ervoor dat die data goed worden verwerkt en mensen die kunnen gebruiken. Daarvoor moet het systeem wel goed werken. Gelukkig valt het systeem zelden uit, doordat we zo goed met elkaar samenwerken. 

We werken goed samen met Ger en de ILT, maar ook met ICTU die voor de doorontwikkeling van de applicatie zorgt. Het is een echt team geworden, met dezelfde mensen op dezelfde plek. Daardoor kunnen we de continuïteit van Inspectieview waarborgen, iets waar ik erg trots op ben.’

Aandacht

De Jong en De Boer zien beiden de vele voordelen van Inspectieview, maar zijn het erover eens dat er ook nog werk aan de winkel is. De Boer legt uit waar dat volgens hem in zit. ‘Inspectieview had eerst een wat vrijblijvend karakter. Je gaat de voordelen van het systeem pas merken als alle instanties meedoen en als de data op een goede manier worden aangeleverd. Het is goed dat er nu - ook politiek - meer aandacht voor beide punten is. Zo zijn er plannen om een verplichting in voeren om aan te sluiten op Inspectieview. Het systeem biedt kansen die je niet mag laten liggen.’