Diensten

DICTU levert een groot palet aan ICT-diensten aan de Rijksoverheid. Wij ondersteunen daarmee diverse economisch belangrijke ketens. Op deze pagina lichten wij een aantal van deze diensten uit.

Websites

Wij leveren allerlei online diensten aan, variërend van intranetten tot e-learning.

Geo-informatiesystemen

Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kunt u elke locatie visualiseren en combineren met andere (geografische) data.

Werkplek ICT

DICTU levert ICT-voorzieningen voor medewerkers van EZK en LNV

Registers

DICTU heeft expertise in het beheer van allerlei registers voor verschillende overheidsorganisaties.

Hoog Beveiligd

Onze afdeling Hoog Beveiligd richt zich op de ontwikkeling, implementatie en het beheer van de IT- en applicatie-infrastructuur voor hoogbeveiligde ketens, stelsels en andere omgevingen.

Strategisch leveranciersmanagement Oracle

Het rijksbrede strategisch leveranciersmanagement (SLM) voor Oracle is belegd bij DICTU.

IAMIdentity & Access Management

De authenticatie & autorisatie dienstverlening van IAM maakt de toegang tot applicaties veiliger.