Web Accessibility Live – 2019

DICTU bij Webaccessibility 2019

Het DICTU Webteam staat voor veilige, robuuste en toegankelijke websites. Om dit te waarborgen nemen de ontwikkelaars van het Webteam regelmatig deel aan seminars en workshops. Afgelopen week trokken onze Front-End developers naar Nieuwegein waar Siteimprove en Stichting Accessibility hun jaarlijkse congres hielden onder de noemer ‘Web Accessibility Live -2019’.

Toegankelijkheid van websites start bij het voldoen aan de wettelijk verplichte Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om websites toegankelijk te maken voor àlle mensen, dus ook voor hen die een screenreader gebruiken, met tabs navigeren, kleurenblind zijn, e.d. Op het congres werd hier dan ook lang bij stilgestaan. Voor wie bouwen en vullen we websites? Worden er mensen per ongeluk buitengesloten door de manier waarop wij onze informatie overdragen? En hoe goed doen de overheidswebsites het eigenlijk?

Drupal als voortrekker

Het CMS Drupal kreeg een paar keer een groot compliment van de sprekers. Drupal staat bekend om haar actieve houding ten opzichte van de webrichtlijnen. Alles wat in de basis installatie van Drupal staat (core), is al uitgebreid getest door het Accessibility Team van Drupal zelf. Mede daarom is Drupal een gewild CMS voor de overheid. Er waren dan ook opvallend veel Drupal gebruikers in de zaal, zowel vanuit gemeenten als ministeries. 

Een van de sessies betrof zelfs een Drupal site: studiekeuze123.nl. De bouwers van deze site gaven een gedetailleerde toelichting op de verbeterpunten die Stichting Accessibility had aangedragen voor studiekeuze123.nl en welke technische oplossingen het team hiervoor had gebruikt.   

Samen verantwoordelijk

Een goede robuuste site is dus opgebouwd uit code dat voldoet aan de webrichtlijnen. Maar digitale toegankelijkheid stopt hier niet. Ook de opbouw en de content van een site moeten toegankelijk zijn. Dit zijn zaken waar het UX team van DICTU zich over buigt en waarover we op het congres oplossingen hebben uitgewisseld met andere ontwikkelaars. 

Een van de conclusies die we konden meenemen was dat wij als ontwikkelaars slechts één deelblokje zijn van digitale toegankelijkheid. Ook product owners en de redacties moeten geïnformeerd zijn. Hier kunnen wij als ontwikkelaars aan bijdragen. 

Als een klant of product owner bijvoorbeeld een userstory aanmaakt waarin zij/hij niet gedacht heeft aan toegankelijkheid, dan kan een ontwikkelaar of tester aan de bel trekken. Wordt er gevraagd om een slider en bevat het design geen pauzeknop? Dan is het aan de ontwikkelaar om het design terug te geven zodat deze alsnog volgens de webrichtlijnen kan worden ontworpen. Voor een snelle bouw is het dus van belang dat ook product owners op de hoogte zijn van de webrichtlijnen.

Digitale toegankelijkheid van de Nederlandse overheid

Dit jaar heeft Stichting Accessibility rond de 1800 websites van de Nederlandse overheid automatisch getoetst op de webrichtlijnen. Bovendien werden 60 websites handmatig bekeken op vier speerpunten, en 18 websites in detail. Binnenkort presenteert de Stichting het rapport hiervan bij de Tweede Kamer. Wij mochten alvast enkele conclusies meekrijgen. 

Eric Velleman, wetenschappelijk directeur van Stichting Accessibility, vertelde met veel elan over verkeerde headers, inconsistente (tussen)kopjes, en missende skiplinks. Uit deze korte inventaris bleek wederom dat digitale toegankelijkheid een verantwoordelijkheid is van de gehele linie die werkt aan een website. 

DICTU levert designs die toegankelijk zijn, en zorgt voor de correcte codes. Daarnaast kunnen wij productowners en redacties voorlichten, en ondersteunen wij voor redacties tools die toegankelijkheid in kaart brengen. 

Meer weten over de toegankelijkheid van Drupal? 

https://www.drupal.org/about/features/accessibility